ANA SAYFAMAIN PAGE
AYD Danışmanlık
AYD Consulting
ŞİRKET RÖNTGENİ-Business Check Up
ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMASI
KURUMSAL FİNANSMAN
FİZİBİLİTE
AYD TİCARET ve TEKNİK DANIŞMANLIK
DURSUN AKBULUT
İLETİŞİM
ŞİRKET RÖNTGENİ-Business Check Up


Bilindiği üzere şirketlerin önemli bir bölümü rekabet, teknoloji ve pazar şartlarındaki değişmeler nedeniyle uzun süreli olarak yaşamlarına devam edememekte, yaşamları belirli bir süre sonra sona ermekte veya bir kısım şirketler uzun süreli yaşasalar bile hissedarlar açısından el değiştirmeler olmaktadır.

Şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık ile uzun süre hayatlarını idame ettirebilmeleri için şirketlerin mevcut durumunun röntgeninin çekilmesinin, diğer bir deyişle faaliyetlerinin analiz edilmesinin önemi büyüktür. Bu analizde öncelikle şirketlerin yönetim tarzı, risk yönetimi, organizasyonel ve operasyonel yapısı ve faaliyet sonuçlarının mali yönden değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda şirketlerin kuvvetli ve zayıf yönleri hem mevcut hem de gelecekteki durum için belirlenir.


 

ANA SAYFA|MAIN PAGE