AYD FİNANS

AYD Finansal ve Teknik Danışmanlık Ltd. Şti. Şirket Röntgeni, Şirket Yeniden YapılanmasıKurumsal Yönetim, Kurumsal Finansman, Finansal Risk Yönetimi ve Proje Fizibilitesi  konularında hizmet vermektedir. Şirket Londra da mukim ADMISI Yatırım Bankasının Türkiyedeki Finansal Kurumlarla  ilişki kurması için aracılık hizmeti de vermektedir.

Bilindiği üzere rekabet,teknoloji ve pazar şartlarındaki değişmeler nedeniyle şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık ile hayatlarını uzun süre ve nesiller boyu idame ettirebilmeleri için şirketlerin mevcut durumunun röntgeninin çekilmesinin , diğer bir değişle faaliyetlerinin analiz edilmesinin önemi büyüktür.

Şirket Röntgeni

Bu analizde öncelikle ; şirketlerin yönetim tarzı, risk yönetimi, organizasyonel  ve   operasyonel  yapısı  ve  faaliyet sonuçlarının mali  yönden değerlendirilmesi  yapılır.  Bu değerlendirmeler sonucunda, şirketlerin  kuvvetli ve zayıf yönleri hem mevcut  hemde gelecekteki durum için belirlenir.

Yeniden Yapılanma

Şirketlerin mevcut durumunun analiz edilmesinden sonra, şirketlerin kuvvetli yönleri öne çıkarılır, zayıf yönleri ile ilgili ise, genel olarak,aşağıda belirtilen iyileştirmeler yapılır.

Şirketlere Bütçe ve Performans Esaslı  Faaliyet sistemi oluşturulur ve faaliyet sonuçlarının takip edilmesi sağlanır.

Şirketlere  Fiyat, Döviz, Faiz ve Alacak Riski takibi sistemi oluşturulur, geliştirilmesi ve takip edilmesi sağlanır.

Şirketlerin Finansal Yapısının verimli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi sağlanır.

Şirketlerin  Verimlilik ve Organizasyonel  Yapısı analiz edilerek, şirketlerin verimliliğinin artırılması için faaliyetlerine en uygun  olan organizasyonel  yapı oluşturulur.

Şirketlerin Yönetimi ile Hissedarlar arası ilişkiler düzenlenir ve Aile Anayasası oluşturulur.

Kurumsal Finansman:

Yurtdışında Bono ve Tahvil ihracı

Bu hizmet karşılığında Türkiye’de yerleşik şirketlere yurt dışında Euro cinsinden uzun vadeli  finansman imkanı sağlanır.

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları

  • Rekabet koşullarının arttığı , sürdürülebilirliğin azaldığı dönemlerde; rekabetçi bir yapıya kavuşmak ve sürdürülebilir bir büyümeyi elde etmek için birleşme ve satın almalar yapılabilir.
  • Birleşme ve satın alma yoluyla şirketler , piyasa paylarını arttırır,yeni pazarlara açılır,ürün gamlarını tamamlar, üretim kapasitelerini arttırır , knowhow ve yeni teknolojiler elde etme imkanlarına kavuşurlar.
  • AYD Danışmanlık; birleşme ve satın alma işlemlerinde  deneyim ve bağlantılarından faydalanarak, hem aracılık işlemleri yapar, hemde de dokümantasyon ve değerleme  açısından ilgili şirketlere yardımcı olur.